•   Odpowiedzialność
  •   Pracownicy
  •   Co nas wyróżnia?

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa
Jesteśmy firmą promującą zrównoważony rozwój w oparciu o wypracowane standardy. Prowadzenie działalności w ten sposób daje gwarancję przewagi konkurencyjnej oraz sukcesu rynkowego. Niesie to za sobą tym większą satysfakcję z prowadzonej działalności, im większe daje ona wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.
Wraz z kontrahentami pragniemy współtworzyć system ograniczający masę odpadów. Plany związane z rozwojem firmy przewidują zaangażowanie się w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, chociażby poprzez prowadzenie działań edukacji ekologicznej.

Pracownicy
Naszym najcenniejszym kapitałem jest młody, dynamiczny zespół firmy Darmak Sp. z o.o., biorący aktywny udział w kształtowaniu strategii rozwoju firmy, jej działalności środowiskowej oraz odpowiedzialności społecznej. Bez pełnego zaangażowania zespołu
w pracę, sukcesy przedsiębiorstwa nie byłyby możliwe, dlatego też kładziony jest duży nacisk na rozwój i motywację pracowników.

Co nas wyróżnia?
• Terminowość realizacji zobowiązań
• Jakość świadczonych usług
• Bezpośredni kontakt z kontrahentami
• Bardzo dobra znajomość aktualnego prawa z zakresu prowadzonej działalności
• Logistyka dostaw prowadzona w sposób ograniczający emisję gazów spalinowych